Billige flyrejser til Gran Canaria. Flotte lejligheder i Tyrkiet. Lækker citrusolier til kroppen. Styrkelse ag immunforsvaret med Jessiac.

GræsForbedring


LAV DET SELV:

Som skrevet gælder det om at få fat på Jernfosfat.

Det gør du ved at købe noget jernvitriol (jernsulfat) – det bruges normalt til at fjerne mos med og noget gødning med højt fosfatindhold (Phosphat).

Tag lige dele af hvert og bland dem sammen.

Print opskriften ud og forær dine naboer ½ kg hver.

God jagt ;-)


Læs om Dræbersnegle


Indeholder:

Kvælstof (N)
Jern (Fe)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Svovl (S)

Sikkerhed

Fareklasse: Intet
Bifare: Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger: Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer: Ingen fare.
Førstehjælp: Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage:
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.

Risiko- og sikkerhedssætninger:

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.